Sidste chance

Hej,

Husk det er i dag inden kl 15:00 sidste mulighed for at sende indsigelser til Ny Rosborg projektet. Det drejer sig om Nordholmen, Trædballe Banke og området mellem vejen Vejledalen og Trædballe (hundelufter areal). For mere information se inslaget herunder.

MVH
Trædballe Grundejerforening

Hej,

Vejle kommune har rakt ud angående lokalplans ændringer for Ny Rosborg området, og vil gerne inbyde til informationsmøde onsdag den 13. oktober. Tilmelding er nødvendig, og skal ske senest mandag den 11. oktober. Mere information og tilmelding kan findes her:

https://www.vejle.dk/…/vi-udvikler-byerne/ny-rosborg/

For nye lokalplansændringer er der en ny høringsperiode:
“Offentlig høring i 8 uger fra mandag den 20.09.2021 med høringsfrist mandag den 15.11.2021 kl. 15.00. Derefter tager byrådet endelig stilling til forslaget. Du kan sende idéer og kommentarer til forslaget inden høringsperiodens udløb til e-mail: plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.”
Mere information herom kan findes her:

https://www.vejle.dk/…/forslag-til-lokalplan-nr-1331…/

MVHTrædballe Grundejerforening

Sidste frist for indsigelse

Hej,

Husk at høringsfristen for lokalplansændringer for det nye byggeri på grunden mellem Vardevej, Borgvej og Dalvej, slutter mandag den 10.05.2021 kl. 15.00. Indkomne foreslag kan sendes på e-mail: plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

MVH
Trædballe Grundejerforening.

Nyt link til Generalforsamling

Hej,

Vi har haft lidt bøvl med teknikken, så her er et nyt link til mødet https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzZjMmI4NTgtYzNjMS00ZWJkLWJiNmEtNjA3MDM5ZTc4ZDg4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25227201c797-53b9-4ead-86f5-ebd9ab53edcf%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252234004f41-c8e2-4fa7-bfab-38a8a586a18c%2522%257D%26fbclid%3DIwAR0kUkzXo3CYPIb417t96s1hveDfT3lblkvk8eMnqQoLpKLB-84w4ikYrko&h=AT3ELMXU2gHuRamPDDjvwJKd3bKalqS_2hl-wqXYkqd3Nm4P9NGc_kjtwO9Bgolov1XK44w_k0qIUB7v0pix0fQ9QyB7O90g_y8BDGau_fNYGVC1uDGNbaKXPd9n9uiZzg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0HezfQwrKM4ZNBmkeNHLENNoIuX9bCpV7UWyMlWewa9NKWW1Y87f6iWMFrZvq7sea1klpwaDlYLBz6N0dkeWu62iksvdMnUFe7kwmS0sIRpR-EviCPARPzIhofD-JtWOr9y-h2mJkUOusU-OoumGZHXi_LPrC1EV0U2C051LCaBsPVVer1c8vN_Ko77u77J4sYKVqB

MVH

Trædballe Grundejerforening

Høringsperioden for lokalplanen for Vardevej 151

Hej,

Dette er blot en opfølgning for hvornår høringsperioden for lokalplan for Vardevej 151 begynder.

Høringsperioden varer 8 uger, så der er god tid til at få sendt en bemærkning til planen. Lokalplanen skal behandles i økonomiudvalget og byrådet forud for høringsprocessen sættes i gang. Det forventes tidligst at høringsperioden starter medio marts. Grundejerforeningenn får i tilsendt høringsbrev, når denne periode starter.

Grundejerforeningen har endnu ikke modtaget et høringsbrev fra kommunen. Vi vil give besked her og på hjemmesiden når vi får svar fra kommunen. Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkommen til enten at skrive en kommentar på Facebook (https://www.facebook.com/traedballe/), eller sende en mail på traedballe@gmail.com.

MVH
Trædballe Grundejerforening

Bygge projektet ved Vardevej, Borgvej og Dalvej

Hej,

Her er en opdatering taget fra vores Facebook side:

Tirsdag den 9. februar havde Teknisk Udvalg sagen om Vardevej 151 på dagsordenen. På trods af indsigelser og 162 underskrifter indstiller Teknik- og Miljødirektøren Michael Sloth, at det vedtages i byrådet. Det bliver meget spændende.
Sagens videre forløb: Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.
Teknik- og Miljødirektøren indstiller at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1319 og tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.https://dagsordener.vejle.dk/vis…

I går blev forslaget til ændring af lokalplanen behandlet i Teknisk Udvalg. Så nu kommer det meget snart i 8 ugers høring.
Beslutning:
Anbefalet, med bemærkning om at udvalget ønskede at der er taghældning på rækkehusene.
Svend Erik Nielsen tog forbehold.
Morten Kristensen var fraværende.

Læs referatet her: https://dagsordener.vejle.dk/vis…
Læs mere her om selve processen i en lokalplan: https://www.vejle.dk/…/20180921_hvad-er-en-lokalplan…

da_DKDansk