Sedum Haven og vand

I forbindelse med det kraftige regnvejr tirsdag den 23. juli fik en del beboere i Trædballe (primært på Dalvej) en rigtig træls oplevelse! Kloakvand kom op af toiletter, og flere kældre blev oversvømmede.
Som man kan læse i VAFO, er der en kraftig mistanke om, at problemerne kan relatere til byggeriet af Sedum Haven, og at en årsag kan være tilstoppede kloakrør på grund af grus og sand fra byggeriet.
Grundejerforeningen vil anmode om et møde med kommunen, hvor vi drøfter konsekvenser af byggeriet for områdets øvrige beboere.
Vi vil derfor opfordre beboere, der har oplevet udfordringer i forhold til byggeriet om at sende en mail til Grundejerforeningen med en beskrivelse. Det kan være vand i kældre, sætningsskader eller andet. Vi vil gerne have oplysningerne senest den 31. juli.

Sendes til: traedballe@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Trædballe Grundejerforening

Arbejdsweekend

Så er det lørdag og søndag i kommende weekend den 4. – 5. maj, at vi har arbejdsweekend på Grunden, Dalvej 14. Begge dage fra kl 10 – 14.

 • Vi skal have grunden planeret, så der kan etableres en fodboldbane for børn i området (der er lejet en rendegraver).
 • Grene og kvas skal køres til Rubjergvej 10 (til Skt Hans bål).
 • Nyindkøbte bord/bænke sæt skal samles.
 • Taget og afløb fra taget skal tjekkes og ordnes.
 • Eventuelt klippe buske ned – plante mm.

  Vi håber, mange har tid og lyst til at “give en hånd” – det er også fint bare at komme en time.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Trædballe Grundejerforening

Lokalplan for Nordholmen

Hi,

Så er der lokalplan for Nordholmen. Se venligst vedhæftede fil for generel information:

Høringsperioden er 5 uger fra torsdag den 22.06.2023 med høringsfrist torsdag den 27.07.2023 kl.
23.59. Derefter tager byrådet endelig stilling til forslaget. Du kan sende idéer og kommentarer til
forslaget inden høringsperiodens udløb til e-mail: plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi,
Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

https://www.vejle.dk/borger/demokrati-og-indflydelse/hoeringer-og-afgoerelser/forslag-til-lokalplan-nr-1398/

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os på mail: traedballe@gmail.com.

BR.
Trædballe Landowners' association

Referater 2023

Referat fra generalforsamling i Trædballe Grundejerforening den 15. marts 2023

Deltagere

Til stede fra bestyrelsen: Kim, Karina og Birte.
Øvrige deltagere: 5.

Ad punkt 1: Valg af ordstyrer:

Karina blev valgt som ordstyrer.

Ad punkt 2: Beretning:

 • Affaldsindsamling. Grundejerforeningen deltager i den landsdækkende affaldsindsamling søndag den 26. marts. Vi mødes på grunden Dalvej 16 kl. 10:00
 • Grund ved Borgvej/Vardevej/Dalvej. Byggeriet er sat på pause p.t. pga økonomiske udfordringer.
 • Flytning af genbrugsstationen til Voervej 12, 7120 Vejle Øst. Der er allerede nu gang i nedbrydning af den tidligere genbrugsstation, hvor DGI Landsstævne skal afholdes sommeren 2025.
 • Sankt Hans: Grundejerforeningen afholder traditionen tro Sankt Hans i 2023. I år bliver det på Rubjergvej.
 • Tour de France kom forbi Trædballe på en dejlig sommerdag. Grundejerforeningen havde ansøgt Vejle Kommune om at holde en folkefest, så der var banner, is, gule t-shirts og en flot dekoreret Vardevej.
 • Ny Rosborg: De bedste oplysninger om området findes på Facebook i gruppen: Ny Rosborg. Der planlægges at bygge en bydel med cirka 5.000 indbyggere.
 • Rensning af brønd på Dalvej 16. Brønden på Dalvej 16 skal renses med jævne mellemrum for at undgå oversvømmelse hos omkringliggende huse. Bestyrelsen i Grundejerforeningen sørger for, at det sker.
 • Fartdæmpende tiltag på Vardevej. Der er ansøgt om fartdæmpende tiltag på Vardevej, hvilket kan være endnu mere relevant, når den nye vej til Uhrhøj bliver åbnet.
 • Ansøgning ved Tryg om hjertestarter. Der er ansøgt om hjertestarter. På Dalvej 18 bor en “hjerteløber”.

Ad punkt 3: Regnskab.

Kim fremlagde regnskabet, der blev godkendt.

Ad punkt 4: Indkomne forslag

Træerne:
Der er indkommet et forslag om at fælde de høje træer på grunden. På Generalforsamlingen er der ingen modstand mod at fælde træerne. Der vil være en dialog med beboere omkring grunden, inden træerne fældes.

Selve grunden Dalvej 16
Hegnet ud til vejen skal klippes ned.

Der er forslag om at etablere en fodboldbane, i så fald grunden først planeres. Desuden forslag om at plante buske/bærbuske/”vild have” mm. Det skal være noget der er nemt at vedligeholde og som ser pænt ud.

Det vil være relevant at kontakte en anlægsgartner og få gode råd i forhold til grunden, eventuelt kan der spørges på FB, om der bor en anlægsgartner i Trædballe.

Huset (det tidligere vandværk):
Der opbevares forskelligt til udlån i huset (se hjemmesiden), men der er store problemer med fugt. Bestyrelsen vil igen kigge på, om der kan laves flere “huller” og dermed større gennemtræk i bygningen, end der allerede er på nuværende tidspunkt.

Ad pkt. 5: Kontingent

Kontingentet fastholdes på 200 kr. om året.

Der er en drøftelse af, hvordan vi får flere med i Grundejerforeningen. I 2022 var der 32 betalende medlemmer (af i alt cirka 350 husstande).

Der bor en del polakker i området, som muligvis ikke ved, hvad en Grundejerforening kan bruges til. De kan eventuelt kontaktes og orienteres.

Skal der uddeles flyere oftere end nu, hvor den kun uddeles en gang om året i forbindelse med generalforsamlingen?

Ad pkt. 6: Valg af bestyrelse

Følgende er på valg:

Kim (kasserer): Genvalg.

Mette: Genvalg

Gertrud: Ønsker ikke genvalg – i stedet vælges Jan Friis Lindhardt, Vinkelvej 18.

Lene tilbyder at “give en hånd” med praktiske opgaver.

Ad pkt. 7: Eventuelt

Forslag om at vi reklamerer for lokale virksomheder (frisør, zoneterapeut mm. )

Parkering på vendepladsen drøftes. Der må max parkeres 24 timer. Der er nu ryddet op omkring flaskecontainerne, og der er sat en skraldespand op.

Byskilt med Trædballe (skal ansøges hos kommunen).

Hvordan kommunikerer vi med beboerne? Eventuelt sætte et opslagsskab op ved trappen til Svendsgade, hvor der også står en bænk og en skraldespand.

Må der holde campingvogne på grundene på Holmevej? Der opfordres til berørte beboere om at henvende sig til Grundejerforeningen, der så vil undersøge sagen.

Referent: Birte

Nabohjælp

Hi,
Her er en kommentar om nabohjælp fra en beboer i Trædballe

Hej Trædballe,
Jeg har meldt mig som naboven og har idag delt lidt materiale ud til de 30 nærmeste naboer, som jeg håber vil være med i nabohjælp. Jeg har flere flyers, hvis nogen skulle være interesseret og jeg vil også gerne anbefale nabohjælp-appen. Jeg står gerne til rådighed med hjælp i forhold til at melde sig til og eventuelle spørgsmål.
Jo flere vi er med i nabohjælp, jo bedre 🙂
Mvh. Lise Mikkelsen
Vinkelvej 12

Hvis i gerne vil i kontakt med Lise og ikke ved hvordan I kan komme det, er I velkomment til at kontakte os på mail traedballe@gmail.com eller på Facebook https://www.facebook.com/traedballe.

BR.
Trædballe grundejerforening

Revner i huse

Hej

Vi er blevet kontaktet af beboere i området om at der er kommet sætningsskader i husene efter at kommunen har lavet den nye vandafledning ned ad Niels Bentzens Alle og ud mod åen ad Vestbanevej, som vist på billedet herunder

Vi er ved at skabe os et overblik for at se om der er flere i området der har samme problem, og samlet kontakte kommunen.

Der er også blevet nævnt at andre i området har lignende problemer. 

Del venligst via mail: traedballe@gmail.com eller personlig besked på Facebook, så vi kan få et overblik af situationen.

BR.

Trædballe Landowners' association

Trædballe i Gul – Hjælp søges

Hi,

Vi kunne godt bruge et par ekstra hænder til gøre Trædballe mere gul. Vi har:

 1. Hjælp til at sætte gul folie op i 15 lygtepæle fra en højde af ca 2 meter. Kan gøres i dag.
 2. Hjælp til at puste og sætte balloner op. Kan gøres aftenen inden.

Kontakt os venligts på mail traedballe@gmail.com og vi vil vende tilbage med det samme.

Alt hjælp værdsættes.

BR.

Trædballe Landowners' association

en_GBEnglish (UK)