Referat fra bestyrelsesmøde den 5. september 2023

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. september 2023.

Deltagere: Kim, Karina, Jan, Birte.

Fraværende: Henrik

Ad pkt. 1: Loppemarked:

Loppemarkedet var en succes, og vi gentager det næste år.

Søndag før skolestart er en god dato, næste år bliver det søndag den 11. august kl. 12 – 15.

Der skal reklameres tydeligere. Det kan være med større plakater.

Det undersøges, hvad det koster at indkøbe A-skilte – Jan undersøger priser mm. til næste møde.

Ad pkt. 2: Grunden:

Der er kommet et forslag om at lave en “bytte-bod”, hvor beboere kan sætte deres overskud af frugt fra haven, blomster mm. Ideen er god, og det vil være relevant at placere boden på Grunden.

Der skal skaffes en reol/skab eller lignende. Birte undersøger.

Karina har lavet et udkast til indretning af grunden. Det lægges op på Facebook sammen med opfordring til Trædballes beboere om at komme og hjælpe med arbejdet.

Vi bliver enige om at ansøge om penge hos Vestbyens Lokalråd til følgende (Jan laver en ansøgning):

  • 2 bord/bænke sæt
  • 2 små fodboldmål
  • Flerårige blomsterfrø.

Kim undersøger, hvem der kan planere plænen.

Ad pkt. 3: Facebook-siden:

Der har været en forespørgsel fra en beboer, om det er muligt at lave endnu en Facebook-side, som alle kan skrive på.

Der har tidligere været to Facebook-sider; Grundejerforeningens samt en Trædballe-side. Det viste sig, at mange blev forvirrede over, at der var to sider, derfor blev Trædballe-siden nedlagt.

Til næste møde undersøges, hvordan den nuværende side kan gøres mere åben, så alle kan lægge noget op. Indtil da, vil bestyrelsen opfordre til, at indlæg sendes via Messenger eller mail til bestyrelsen, der sørger for, at det bliver lagt op.

Ad pkt. 4: Nye tilflyttere.

Der er i øjeblikket en del nye tilflyttere til Trædballe. Da flere er nye i Danmark, kender de ikke begrebet forening. Karina og Birte laver udkast til velkomst-folder, hvor begrebet forening også forklares.

Ad pkt. 5: Æble-presning:

Søndag den 1. oktober kl. 13 – 15 på Grunden på Dalvej. Birte laver opslag på Facebook.

Ad pkt. 6: Udlån:

Lyset er blevet ordnet på traileren. En af vangerne er ved at revne og skal svejses. Et kugleleje skal skiftes. Kim undersøger, hvor det kan gøre.

Ad pkt. 7: Eventuelt:

Forslag om vejfest.

Næste møde: Onsdag den 15. november kl. 20.

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. september 2023.

Deltagere: Kim, Karina, Jan, Birte.

Fraværende: Henrik

Ad pkt. 1: Loppemarked:

Loppemarkedet var en succes, og vi gentager det næste år.

Søndag før skolestart er en god dato, næste år bliver det søndag den 11. august kl. 12 – 15.

Der skal reklameres tydeligere. Det kan være med større plakater.

Det undersøges, hvad det koster at indkøbe A-skilte – Jan undersøger priser mm. til næste møde.

Ad pkt. 2: Grunden:

Der er kommet et forslag om at lave en “bytte-bod”, hvor beboere kan sætte deres overskud af frugt fra haven, blomster mm. Ideen er god, og det vil være relevant at placere boden på Grunden.

Der skal skaffes en reol/skab eller lignende. Birte undersøger.

Karina har lavet et udkast til indretning af grunden. Det lægges op på Facebook sammen med opfordring til Trædballes beboere om at komme og hjælpe med arbejdet.

Vi bliver enige om at ansøge om penge hos Vestbyens Lokalråd til følgende (Jan laver en ansøgning):

  • 2 bord/bænke sæt
  • 2 små fodboldmål
  • Flerårige blomsterfrø.

Kim undersøger, hvem der kan planere plænen.

Ad pkt. 3: Facebook-siden:

Der har været en forespørgsel fra en beboer, om det er muligt at lave endnu en Facebook-side, som alle kan skrive på.

Der har tidligere været to Facebook-sider; Grundejerforeningens samt en Trædballe-side. Det viste sig, at mange blev forvirrede over, at der var to sider, derfor blev Trædballe-siden nedlagt.

Til næste møde undersøges, hvordan den nuværende side kan gøres mere åben, så alle kan lægge noget op. Indtil da, vil bestyrelsen opfordre til, at indlæg sendes via Messenger eller mail til bestyrelsen, der sørger for, at det bliver lagt op.

Ad pkt. 4: Nye tilflyttere.

Der er i øjeblikket en del nye tilflyttere til Trædballe. Da flere er nye i Danmark, kender de ikke begrebet forening. Karina og Birte laver udkast til velkomst-folder, hvor begrebet forening også forklares.

Ad pkt. 5: Æble-presning:

Søndag den 1. oktober kl. 13 – 15 på Grunden på Dalvej. Birte laver opslag på Facebook.

Ad pkt. 6: Udlån:

Lyset er blevet ordnet på traileren. En af vangerne er ved at revne og skal svejses. Et kugleleje skal skiftes. Kim undersøger, hvor det kan gøre.

Ad pkt. 7: Eventuelt:

Forslag om vejfest.

Næste møde: Onsdag den 15. november kl. 20.

da_DKDansk