Udlån

Redskaber

Derudover har vi også en æblepresser, stole, folde borde og bænke.

Regler for udlån

Står du og mangler et redskab fra grundejerforeningens pulje af fællesredskaber, kan du kontakte én af bestyrelsesmedlemmerne eller pr. mail (traedballe@gmail.com) og aftale nærmere vedr. udlånet. For alle udlån gælder, at aftalt udlånsperiode skal overholdes, og redskaberne skal afleveres i rengjort stand. Evt. fejl meddeles til bestyrelsen ved afleveringen.

For traileren gælder, at man første gang henvender sig til et bestyrelsesmedlem og aftaler lån af trailer. For at flest muligt kan få glæde af traileren, gælder flg. regler for udlånet:

  • Udlån sker i perioder af max. 3 timer.
  • Man skriver sig i en bog som findes i kælderen overfor Dalvej 5. For adgang kontakt bestyrelsen eller skriv en mail til traedballe@gmail.com.
  • Øver man skade på traileren noteres dette også i bogen og medlemmet hæfter således for reparationsomkostningen for defekter forårsaget af tidligere låner, da man ellers risikerer at komme til at hæfte for fejl man ikke selv har begået! 
  • VIGTIGT: Rengøring foretages af låner – sker dette ikke udelukker man sig selv til fremtidige lån af traileren.

Husk at medtage kopi af registreringsattesten, der hænger ved siden af lånebogen

Bestyrelsen har besluttet at forsøge med en reservationsordning, så man kan booke traileren til et bestemt tidspunkt. Sæt en gul seddel i bogen (hvor lån af trailer noteres) og angiv ønsket lånetidspunkt.

Traileren skal afhentes til den tid, den er reserveret til. Ellers går reservationen tabt.

da_DKDansk