Udlån

Sådan låner du
Du skal være medlem af grundejerforeningen, som du kan blive via dette link: https://traedballe.dk/medlemskab/.
Klik på det billede der symboliserer det du vil låne. Du vil nu blive ført til en side hvor du kan vælge hvilke dage du vil låne redskabet samt se hvis redskabet er udlånt (disse dage kan ikke vælges). Hvis du vil låne for en længere periode fx en hel uge eller derover, kan du kontakte os pr mail traedballe@gmail.com.

Se regler for udlån nederst på siden.

Redskaber

Regler for udlån

Står du og mangler et redskab fra grundejerforeningens pulje af fællesredskaber, kan du kontakte én af bestyrelsesmedlemmerne eller pr. mail (traedballe@gmail.com) og aftale nærmere vedr. udlånet. For alle udlån gælder, at aftalt udlånsperiode skal overholdes, og redskaberne skal afleveres i rengjort stand. Evt. fejl meddeles til bestyrelsen ved afleveringen.

For traileren gælder, at man første gang henvender sig til et bestyrelsesmedlem og aftaler lån af trailer. For at flest muligt kan få glæde af traileren, gælder flg. regler for udlånet:

  • Udlån sker i perioder af 1 dag.
  • Øver man skade på traileren sendes en mail til Trædballe Grundejerforening (traedballe@gmail.com) angående dette og medlemmet hæfter således for reparationsomkostningen for defekter forårsaget af tidligere låner, da man ellers risikerer at komme til at hæfte for fejl man ikke selv har begået! 
  • VIGTIGT: Rengøring foretages af låner – sker dette ikke udelukker man sig selv til fremtidige lån af traileren.
da_DKDansk