Referat fra bestyrelsesmøde den 2. maj 2023

Deltagere: Henrik, Jan, Birte, Karina.

Fraværende: Kim, Mette.

Ad pkt. 1: Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Henrik

Kasserer: Kim

Referent: Birte

Medlemmer: Karina, Jan, Mette.

Ad pkt. 2: Sankt Hans:

Sankt Hans bålet flyttes i år til Rubjergvej.

Karina kan deltage og undersøger, om Kim eller Mette også kan deltage. Alternativt kan der laves opslag på FB for at høre, om nogen vil være med til at stå for arrangementet.

Ad pkt. 3: Byggeriet Vardevej:

Se opslag på FB om nuværende status på byggeriet.

Bestyrelsen har en god dialog med bygherren.

Ad pkt. 4: Evaluering af affaldsindsamlingen.

Der kom to personer for at samle affald. I forhold til 2022, hvor ingen dukkede op, er det en pæn fremgang 🙂

Ad pkt. 5: Parkering på vendepladsen.

Bestyrelsen har talt med ejeren af de kassebiler, der ofte har været parkeret på vendepladsen. Det har løst problemet.

Ad pkt. 6: Loppemarked den 13. august 2023.

Birte undersøger hos kommunen, hvor og hvordan der skal søges tilladelse.

Grundejerforeningen skal benytte dagen til at forsøge at hverve flere medlemmer af foreningen. Der er lige nu cirka 30 betalende medlemmer ud af cirka 330 husstande.

Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt 7: Foreningens grund på Dalvej.

Et tilbagevendende punkt. Denne gang beslutter vi at fjerne hækken ud mod vejen, da den vokser for langt ud på fortovet.

Desuden laves der et opslag på FB med efterlysning af en havekyndig, der kan give råd og vejledning vedr. beplantning af grunden, eventuel etablering af fodboldbane, fældning eller beskæring af de store træer mm.

Der har været en henvendelse på opslaget på FB. Karina og Birte har talt med vedkommende og fået gode input. Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 8: Hvordan får vi kontakt til beboerne i området?

Eventuelt opsætning af plakater. Henrik undersøger, hvem der kan lave plakater (fx til Sankt Hans, loppemarked mm.).

Skal vi have et “Trædballe” byskilt? Karina undersøger, om det er tilladt at opsætte.

Ad pkt. 9: Næste møde:

Næste møde afholdes mandag den 19. eller tirsdag den 20. juni.

Punkter til dagsordenen:

  • Loppemarked.
  • Grunden.
  • Hvordan får vi flere medlemmer?
da_DKDansk