Trædballes Historie

Her er lidt om historien for Trædballe fra Vejle Museerne.

Vi kender til flere middelalderborge her i Vejle. I Danmark er det kun de færreste middelalderborge, der er bevaret noget af i dag. De fleste steder har vi kun de egentlige jordbanker og voldgrave, såkaldte voldsteder,  bevaret som spor i landskabet. Der kan dog ofte være bygningsrester i form af fundamenter eller murværk.

Borgvold har ligget omtrent der hvor busholdepladsen på Vejle Station ligger i dag. Det har været et anseeligt anlæg, som kan være bygget på kongeligt initiativ, for at kunne kontrollere byen og indsejlingen til havnen, som dengang lå ved Gl. Havn og åen. Borgen er sandsynligvis bygget i perioden ca. 1250-1350, idet der er lavet nogle små undersøgelser, hvor man fandt nedhamrede pælerækker og potteskår fra den periode. Vi kender ikke den præcise udformning, da anlægget er blevet jævnet i nyere tid.

Rosborg har ligget vest for Vejle, lidt syd for Rosborg Gymnasium. Det er en anseelig banke, på ca. 25 x 40 meter, der ikke er opstået naturligt, men er opbygget som en platform ude i et ellers sumpet område. Borgen er med stor sandsynlighed etableret engang i 1300-tallet og kendes i hvert flad omkring 1400 som kongelig borg og administrationscenter. Der er for mere end 100 år siden foretaget en udgravning af lokale amatørarkæologer og frivillige. Den viste at borgbanken er kunstigt opbygget og der blev gjort fund af tyske Siegburg stentøjskander fra perioden ca. 1350-1450. Borgen sløjfes antagelig senere i 1400-eller 1500-tallet.  

Rodskjær/Borrevold har ligget i Trædballe, i området ved Borgvej og Vestbanevej. Borgen antages at have hørt til herregården Kærsgård, som tilhørte den meget magtfulde adelsmand og drost Laurids Jonsen Panter (død 1340). Reelt ved vi meget lidt om voldstedet, som aldrig er blevet undersøgt. Det virker dog sandsynligt, at placeringen må skyldes den oplagte indfaldsvej til Vejle og hermed kontrol over trafik ind til byen. Voldstedet blev sløjfet ved anlæggelsen af jernbanen Vejle/Grindsted/Varde.

da_DKDansk