Referat fra bestyrelsesmøde den 7. februar 2023:

Deltagere: Kim, Birte, Karina, Henrik

Afbud: Gertrud, Mette

Ad pkt. 1: Grunden på hjørnet af Dalvej og Borgvej.

Grundet økonomi har ejeren besluttet at udskyde byggeprojektet på ubestemt tid.

Karina kontakter ejeren og anmoder om, at der bliver klippet ukrudt ved fortovet på Dalvej, så der bliver bedre plads.

Ad pkt. 2: Ændring fra nem-ID til MitId.

Både Kim og Birte har nu adgang til foreningens mailboks, konto og e-boks.

Ad pkt. 3: Hjertestarter:

Kim har kontaktet Tryg. Det er muligt at ansøge om hjertestarter i marts.

Ad pkt. 4: Træerne på foreningens grund på Dalvej.

Der har været kontakt til TREFOR Vand vedrørende træerne på foreningens grund. De skader træerne har forvoldt på vandrørene, er nu udbedret, og træerne behøver derfor ikke fældes på nuværende tidspunkt af hensyn til vandrør.

Der er beboere på Dalvej, der ønsker træerne fældet (Dalvej 3 og Dalvej 5), samtidig er der andre beboere i området, der ønsker, træerne bliver stående.

Det besluttes at sætte punktet på til Generalforsamlingen den 15. marts 2023.

Ad pkt. 5: Rensning af udendørs brønd på foreningens grund.

Per sørger for, at brønden bliver renset. Der kan lånes brøndrenser hos Birte.

Ad pkt. 6: Hjemmesiden

Det er stadig usikkert, hvor mange der ser foreningens hjemmeside.

På Facebook er der fortsat to sider, der hedder “Trædballe Grundejerforening”. Karina tager kontakt til administratoren på den side, der ikke er “den officielle”, så den kan blive lukket ned.

Ad pkt. 7: Grunden og kælderen.

Vi drøfter igen grunden og kælderen. Herunder fugt i kælderen.

Følgende besluttes:

Birte kontakter TREFOR Vand og beder om at få tegning over bygningen, de to store “tanke”, drønrær mm.

Per undersøger, om der kan sættes solceller op

Skal der etableres en fodboldbane eller andet på grunden?

Grunden og kælderen kommer på som punkt til Generalforsamlingen.

Ad pkt. 8: Generalforsamling 2023 samt øvrige aktiviteter 2023:

Generalforsamlingen bliver onsdag den 15. marts 2023 Vejle FC kl. 19.00 – 20.30.

Der er kaffe/te og kage.

Kim laver udkast til flyer med invitation. Den skal omdeles senest den 22. februar.

Ad pkt. 9: Vendepladsen mellem Nymarksvej og Dalvej.

Der har været flere henvendelser til bestyrelsen vedr. parkering på vendepladsen. På vendepladsen gælder de almindelige parkeringsregler, dvs. max 24 timer. Der er mulighed for langtidsparkering for enden af Vestbanevej.

Ad pkt. 10: Evt.

Der ligger ofte affald rundt om containerne på vendepladsen. Karina giver kommunen et tip herom.

Årshjul 2023:

Tirsdag den 7. februar: Bestyrelsesmøde på Dalvej 5.

Onsdag den 15. marts 2023: Generalforsamling.

Søndag den 26. marts 2023: Samle-skrald dag.

Fredag 23. juni 2023: Sankt Hans på Rubjergvej.

Søndag den 13. august 2023: Loppemarked på Vestbanevej.

Oktober: Æblepresning

Referent: Birte

da_DKDansk