Referater 2022

Grundejerforeningens Generalforsamling 15-06-2022

Tilstede : Var bestyrelsen  undtaget, Karina og  Martin, derudover 8 medlemmer

Dirigent: Det besluttedes at valg af dirigent, ikke var nødvendigt, med det lille fremmøde.

Formandens beretning: Udføres af Kim

Beretning :Snak om Grunden/byggeriet imellem Vardevej og Borgvej. De er gået lidt i gang, men ingen info om hvornår de går i gang, eller forventer det færdigt.

Forslag: Opbakning til forslag om Trædballe i gult samt Hjerte Starter, Gertrud ville kigge på hjertestarter til området, placering skal aftales.

Snak og vel enighed om at lave et Sct. Hans event. På den gamle legeplads grund. Man skal opsætte pæle med poster på, som sidste år (Kim)

Betaling af kontingent: 200,- pr. år er vedtaget, det følger nu kalender året, medlemskabet. Stor usikkerhed om man har betalt, det viste sig at halvdelen af bestyrelsen manglede at betale for 2021. Der var 35 betalende medlemmer i 2021. Alle er enige om at det er alt for lidt, Snak om hvordan man ”pusher” det ud til beboerne. Måske via Facebook, måske ved at tage fat igen beboerne. 

Den tidligere legeplads: Der skal fældes træer, ud til borgvej, da rødderne går i vandledning, derudover forslag om fodboldbane, blomster eng, på grunden. Naboer skal involveres i beslutningerne

Valg: Gertrud Fischer, tager Martin plads. Birte Christensen er valgt ind, Mette Jensen, tidligere formand, er valgt som revisor supplant.
Kim Pedersen, Henrik Jørgensen, Karina Andersen fortsætter.
Udgået af bestyrelsen, er Per Rytter, Emilie, Tine Degn samt Martin Fischer.

MVH
Trædballe Grundejerforenings Bestyrelse

da_DKDansk