Referater 2022

Grundejerforeningens Generalforsamling 05-12-2022

Her er referatet fra bestyrelsesmødet i Trædballe Grundejerforening den 5. december 2022:

Deltagere: Kim, Birte, Karina.

Afbud: Henrik, Gertrud, Mette.

Ad pkt. 1: Opsamling fra Tour de France:

 • Der er cirka 30 gule t-shirts samt et banner med påskrift: Trædballe Grundejerforening.

Ad pkt. 2: Ændring fra nem-ID til MitId.

 • Kim ønsker, at flere får adgang til foreningens konto. Han undersøger, hvordan det kan lade sig gøre.

Ad pkt. 3: Hjertestarter:

 • Kim kontakter Tryg og undersøger, hvordan vi kan få en hjertestarter.

Ad pkt. 4: Træerne på foreningens grund på Dalvej.

 • Vejle Vandforsyning har i foråret nævnt, at rødderne fra træerne på grunden vokser ind i vandrørene i fortovet og ødelægger dem.
 • Birte kontakter Vejle Vandforsyning (Trefor) for at høre nærmere.
 • Der er endvidere beboere på Dalvej, der ønsker, træerne fældet. Vi vil informere når vi ved nærmere og række ud til beboerne i området før der bliver gjort noget.

Ad pkt. 5: Indkøb af brøndrenser.

 • Birte sørger for indkøb af brøndrenser, så vi kan holde brønden på den gamle legeplads ren.

Ad pkt. 6: Hjemmesiden/Facebook

 • Nyt bookingsystem på hjemmesiden for tilgængelige redskaber.
 • På Facebook er der to sider, der hedder “Trædballe Grundejerforening”. Den ene side har foreningen oprettet. Karina kontakter den anden og foreslår, at vi kun har en FB-side.

Ad pkt. 7: Grunden og kælderen – herunder el-forbruget.

 • Fugt i kælderen: Der er meget fugtigt i kælderen. Det skal undersøges, om det er muligt at lave en form for ventilation, så der bliver mindre fugt.
 • Affald i kælderen og på grunden: Der ligger affald, som skal fjernes (er gjort).
 • Udlån: I forhold til udlån er der indkøbt tallerkner og bestik – tallerknerne står i kælderen, bestikket er vi usikre på hvor befinder sig.
 • El-regningen er steget uforholdsmæssigt meget de sidste måneder.
  • Almindeligvis har det tidligere kostet 64,50 kr. pr. måned.
  • September: 363,63 kr.
  • Oktober: 252,73 kr.
 • Det er vigtigt, at lyset bliver slukket i kælderen. Der var en periode, hvor det var tændt i flere dage. Vi drøfter opsætning af lys-sensor – eventuel en anden lampe i stedet for nuværende lysstofrør, der bruger meget strøm.
 • Kim undersøger elprisen, og hvorvidt det kan betale sig at overgå til variabel pris.
 • “Legepladsen”: På generalforsamlingen i juni var der flere forslag til grunden. Herunder planering og opsætning fodboldmål. Desuden etablering af “vild have”.
 • Generalforsamlingen beslutter, hvorvidt der skal etableres fodboldmål på grunden. I så fald kontakter Kim gartneren for at høre, om han kan planere grunden.
 • I tilfælde af glatte fortove sørger Birte for saltning af fortovet foran grunden.

Ad pkt. 8: Generalforsamling 2023 samt øvrige aktiviteter 2023:

 • Generalforsamlingen bliver onsdag den 15. marts 2023.
 • Vi beslutter følgende årshjul for 2023 (bliver også trykt i invitationen til generalforsamlingen):
 • Tirsdag den 7. februar: Bestyrelsesmøde på Dalvej 5.
 • Onsdag den 15. marts 2023: Generalforsamling.
 • Søndag den 26. marts 2023: Samle-skrald dag.
 • Fredag 23. juni 2023: Sankt Hans på Rubjergvej.
 • Søndag den 13. august 2023: Loppemarked på Vestbanevej.
 • Oktober: Æblepresning.

Ad pkt. 9: Eventuelt:

 • Hvordan får vi flere med i Grundejerforeningen? I øjeblikket er cirka 50 husstande medlemmer. Forslag om at uddele flyer hvor der udover udlån står lidt om, hvad Grundejerforeningen ellers kan tilbyde.
 • NÆSTE BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR PÅ DALVEJ 5.

Referent: Birte

BR.

Trædballe Landowners' association

en_GBEnglish (UK)