Hi,

Vejle kommune har rakt ud angående lokalplans ændringer for Ny Rosborg området, og vil gerne inbyde til informationsmøde onsdag den 13. oktober. Tilmelding er nødvendig, og skal ske senest mandag den 11. oktober. Mere information og tilmelding kan findes her:

https://www.vejle.dk/…/vi-udvikler-byerne/ny-rosborg/

For nye lokalplansændringer er der en ny høringsperiode:
“Offentlig høring i 8 uger fra mandag den 20.09.2021 med høringsfrist mandag den 15.11.2021 kl. 15.00. Derefter tager byrådet endelig stilling til forslaget. Du kan sende idéer og kommentarer til forslaget inden høringsperiodens udløb til e-mail: plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.”
Mere information herom kan findes her:

https://www.vejle.dk/…/forslag-til-lokalplan-nr-1331…/

MVHTrædballe Grundejerforening

Sidste frist for indsigelse

Hi,

Husk at høringsfristen for lokalplansændringer for det nye byggeri på grunden mellem Vardevej, Borgvej og Dalvej, slutter mandag den 10.05.2021 kl. 15.00. Indkomne foreslag kan sendes på e-mail: plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

BR.
Trædballe Grundejerforening.

Nyt link til Generalforsamling

Hi,

Vi har haft lidt bøvl med teknikken, så her er et nyt link til mødet https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzZjMmI4NTgtYzNjMS00ZWJkLWJiNmEtNjA3MDM5ZTc4ZDg4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25227201c797-53b9-4ead-86f5-ebd9ab53edcf%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252234004f41-c8e2-4fa7-bfab-38a8a586a18c%2522%257D%26fbclid%3DIwAR0kUkzXo3CYPIb417t96s1hveDfT3lblkvk8eMnqQoLpKLB-84w4ikYrko&h=AT3ELMXU2gHuRamPDDjvwJKd3bKalqS_2hl-wqXYkqd3Nm4P9NGc_kjtwO9Bgolov1XK44w_k0qIUB7v0pix0fQ9QyB7O90g_y8BDGau_fNYGVC1uDGNbaKXPd9n9uiZzg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0HezfQwrKM4ZNBmkeNHLENNoIuX9bCpV7UWyMlWewa9NKWW1Y87f6iWMFrZvq7sea1klpwaDlYLBz6N0dkeWu62iksvdMnUFe7kwmS0sIRpR-EviCPARPzIhofD-JtWOr9y-h2mJkUOusU-OoumGZHXi_LPrC1EV0U2C051LCaBsPVVer1c8vN_Ko77u77J4sYKVqB

BR.

Trædballe Landowners' association

The consultation period for the local plan for Vardevej 151

Hi,

This is just a follow-up to when the consultation period for local plan for Vardevej 151 begins.

The consultation period lasts 8 weeks, so there is plenty of time to send a comment to the plan. The local plan must be considered by the finance committee and the city council prior to the consultation process is set in motion. The consultation period is expected to start in mid-March at the earliest. The Homeowners' association will receive a consultation letter when this period starts.

The Landowners' association has not yet received a consultation letter from the municipality. We will give notice here and on the website when we receive a response from the municipality. If you have further questions, you are welcome to either write a comment on Facebook (https://www.facebook.com/traedballe/), or send a mail to traedballe@gmail.com.

BR.
Trædballe Landowners' association

Bygge projektet ved Vardevej, Borgvej og Dalvej

Hi,

Her er en opdatering taget fra vores Facebook side:

Tirsdag den 9. februar havde Teknisk Udvalg sagen om Vardevej 151 på dagsordenen. På trods af indsigelser og 162 underskrifter indstiller Teknik- og Miljødirektøren Michael Sloth, at det vedtages i byrådet. Det bliver meget spændende.
Sagens videre forløb: Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.
Teknik- og Miljødirektøren indstiller at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1319 og tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.https://dagsordener.vejle.dk/vis…

I går blev forslaget til ændring af lokalplanen behandlet i Teknisk Udvalg. Så nu kommer det meget snart i 8 ugers høring.
Beslutning:
Anbefalet, med bemærkning om at udvalget ønskede at der er taghældning på rækkehusene.
Svend Erik Nielsen tog forbehold.
Morten Kristensen var fraværende.

Læs referatet her: https://dagsordener.vejle.dk/vis…
Læs mere her om selve processen i en lokalplan: https://www.vejle.dk/…/20180921_hvad-er-en-lokalplan…

Affaldsindsamling 2021

Hi,
Her er lidt information om den tidligere og næste affaldsindsamling fra Danmarks Naturfredningsforening:

Affald smidt i naturen er trist. Det ødelægger vores naturoplevelserer skadeligt for miljøet og indeholder værdifulde ressourcer, vi kunne have brugt igen.

Hvert år deltager tusindvis af danskere i Affaldsindsamlingen. I 2020 deltog omkring 150.000 i en fælles indsats for en renere og smukkere natur og et bedre miljø – det er vi både beærede og stolte over.

Den 17.-18. april sætter vi igen fokus på vores natur og miljø med AFFALDSINDSAMLINGEN 2021.

Vi håber, I har lyst til at være med til at gøre en kæmpe forskel!

Det er gratis at deltage.

BR.
Trædballe Landowners' association