Forsiden Om foreningen Nyheder Vedtægter Udlån af redskaber Billeder Referater Kontakt bestyrelsen Links

  Trædballe Grundejerforening
   

 

En historie, der er værd at værne om

 

Udlån af redskaber

 

Tromle Sækkevogn Talje Party grill
Rullestillads Udkrudtstrimmer Græssåmaskine Pælebor og-skovl
Le Rensebånd Sneskovl Ukrudtssteamer
Billede på vej
Udskydningsstiger Tagrygstige 24 trin Trailer Æblepresser
       

Regler for udlån

Står du og mangler et redskab fra grundejerforeningens pulje af fællesredskaber, kan du kontakte én af bestyrelsesmedlemmerne og aftale nærmere vedr. udlånet. For alle udlån gælder, at aftalt udlånsperiode skal overholdes, og redskaberne skal afleveres i rengjort stand. Evt. fejl meddeles til bestyrelsen ved afleveringen.

 

For traileren gælder, at man første gang henvender sig til et bestyrelsesmedlem og aftaler lån af trailer. For at flest muligt kan få glæde af traileren, gælder flg. regler for udlånet:

 

 • Udlån sker i perioder af max. 3 timer.

   

 • Man skriver sig i en bog som findes ved traileren i garagen.

   

 • Øver man skade på traileren noteres dette også i bogen og medlemmet hæfter således for reparationsomkostningen for defekter forårsaget af tidligere låner, da man ellers risikerer at komme til at hæfte for fejl man ikke selv har begået!

   

 • VIGTIGT: Rengøring foretages af låner – sker dette ikke udelukker man sig selv til fremtidige lån af traileren.

   

Husk at medtage kopi af registreringsattesten, der hænger ved siden af lånebogen (Her indsættes billedet af registreringsattesten

 

 

Bestyrelsen har besluttet at forsøge med en reservationsordning, så man kan booke traileren til et bestemt tidspunkt. Sæt en gul seddel i bogen (hvor lån af trailer noteres) og angiv ønsket lånetidspunkt.

Traileren skal afhentes til den tid, den er reserveret til. Ellers går reservationen tabt.

 

 

 
 
 
 
    © Trædballe Grundejerforening