Forsiden Om foreningen Nyheder Vedtægter Udlån af redskaber Billeder Referater Kontakt bestyrelsen Links

  Trædballe Grundejerforening
   

 

En historie, der er værd at værne om
 

Her vil bestyrelsen løbende informere om livet i foreningen, arrangementer samt anden relevant information.

Trædballe Grundejerforenings hjemmeside er nu flyttet til en ny Domæne for at opnå mere plads .Der vil stadig være mulighed for at komme ind på siden via linket.

                    "Referat fra bestyrelsesmøde d.28. maj 2018"  
                                                   
Klik Her

                                         Nyhedsbrev 2018
                                                  
 Klik Her

                                          Nyhedsbrev nr 4
                                                   Klik Her

                         Formandens beretning for 2016-2017
                                                  
Klik Her

                                     Nyhedsbrev 2017
                                                  
Klik Her

                                        Nyhedsbrev nr. 2- 2017
                                                    Klik Her

                              Nyhedsbrev n 1 Februar 2017
                                                       KLIK Her

                                Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2016
                                                            Klik Her

                               "Vestbyens Fælled-projektbeskrivelse fra

                                     arbejdsgruppen "Vestbygruppen" om

                                     mødesteder og natur i Trædballe/Vestbyen".
                                                             
                                                             Klik Her
 

           “Præsentation om Ny Rosborg-bydelen ved medlemsmødet d. 1. september 2016”.

                                                             Klik Her

                     

                                      Nyhedsbrev nr. 3 August 2016
                                                        
                                                             Klik Her

                                              Nyhedsbrev nr 2. Juni 2016  Klik Her

                                               
                                     
Nyhedsbrev nr 1 2016

                                                       
 Klik HER

 

                                    Møde med vejchef Jørgen Lindberg
                                                             
 KLIK HER

                                             Opråb til borgere på Vardevej
                                                                
KLIK HER

                                          Orientering om mødet Vedr: forbindelsesvej
                                                                
 KLIK HER

                                              Nyt fra Koordineringsgruppen
                                                                    KLIK HER

                                                         Orienterings Nyheder
                                                                
   KLIK HER

 

                                                     

      

                     
 

Vandproblemer I Trædballe.
I sidste nyhedsbrev opfordrede vi folk til at rette henvendelse til grundejerforeningen, hvis der er problemer med overfladevand, vi har siden da fået en del henvendelser, til grundejerforeningen, hvis der er problemer med overfladevand, vi har siden da fået en del henvendelser, og bestyrelsen har i flere omgange skrevet til Vejle Kommune med opfordring til at få gjort neget ved problemet.

 

Vejle Kommunes svar på spørgsmål

 
 

 

 

 

 

1: Hvornår er der en endelig evaluering af kloakeringsprojektet for 2 områder ved Vestbanevej?
 

Svar – Der vil ske en evaluering i løbet af det næste års tid når systemet har været i drift i en periode – men kommunens foreløbige erfaringer er at det virker efter hensigten, og flere at beboerne har givet positive tilbagemeldinger.
 

 

2: Er det rigtig at der er nogle som har fået nogle større regninger end det blev skitseret på et borgermøde omkring kloakprojektet?
 

Svar – Den eneste regning som Vejle Kommune har sendt er et beløb på 1500 kr.+ moms til alle for betaling den del af pumpeledningen der ligger på ejerens private areal.
 

 

Forholdet mellem de tilbud de enkelte har fået til ændring af eget kloaksystem har kommunen ikke blandet sig i, og disse afhænger jo af hvordan kloaksystemet på den enkelte ejendom er udformet, og der er mange belagte arealer der skulle graves op etc.
 

 

På borgermødet blev der vist nogle eksempler på hvordan man kunne ændre sit kloaksystem, med nogle priseksempler på de viste løsninger– men det blev på mødet kraftigt understreget, at det var eksempler, og at den pris den enkelte skulle betale kunne variere meget afhængig af interne forhold, så ja det kan vi ikke afvise.
 

 

3: Er det muligt for kommunen at være behjælpelig med at slå græs på arealet bagved firmasport ved Sankt Hans ?
 

Svar – Det kommer evt. til at indgå i det videre forløb, da der arbejdes på, at der kan komme nogle aktiviteter/klubber derude.
 

 

4: Er det muligt at få sat borde og bænke samt sat skraldespande op ved søen i Trædballe.  Folk smider bare dåser, flasker og papir på arealet, når der ikke findes skraldespande i området.?
 

Svar - Vedrørende området ved søen ved Vestre Engvej kan oplyses, at kommunen ikke har aktuelle planer om opstilling af borde/bænke samt affaldsspande. Stien i området er beliggende på vandløbsdigerne (som skal hindre oversvømmelser af området), og ifølge regulativet for digerne er der egentlig ikke mulighed for færdsel/opstilling af inventar. Man kan dog godt acceptere at man bruger diget som sti.
 

 

5: Når græsset bliver slået, skærer klipperen dåser op, så der efterlades meget skarpe strimler, som kan skære børn og hunde, kan man gøre noget ved det.?
 

Intet svar
 

 

6: Hvilke planer har Vejle Kommune for bekæmpelse af bjørneklo mellem deponiet og Trædballe.?
 

Svar – Det er besluttet at lave en overordnet plan for bekæmpelse af bjørneklo i Vejle Kommune, herunder for arealer ejet af Vejle Kommune. Det er hensigten at kunne påbegynde en bekæmpelse til foråret, hvis alt går vel.
 

 

7: Hvad skal der ske med området bag Vejle Firmasports klubhus.?
 

Svar – Der arbejdes på at der kan komme nogle aktiviteter/klubber derude.
 

 

8: Skal man søge om tilladelse til at afbrænde Sankt Hans bål hvert år ?
 

Svar – Der skal søges hvert år.
 

 

9: Sidekanaler omkring til åen ser forfærdelig ud, er det noget som man kigger på.?  
 

Svar - De kanaler der ligger øst for Borgvej og øst for Engvej hører under kloak afd. og er inde i en fastsat driftsrutine, så der bliver kigget på dem løbende.
 

 

10: Kan man lave Bindeballe stien som dobbeltrettet cykelsti.?
 

Svar - Stien fungerer i praksis for gående og kørende færdsel i begge retninger. Kommunen finder ikke, at der behov for yderligere afmærkning efter vejreglerne.
 

 

11: Er det lovligt, at der er en kørelære, der holder parkeret på Vestbanevej med lastbiler. Hvis det er tilfældet, hvad kan der så gøres for at sikre vejen.?
 

Svar - I den nye bekendtgørelse om standsning og parkering i Vejle Kommune, som forventes godkendt i Byrådet i november 2007, er det jf. § 7: Parkering af biler med tilladt totalvægt over 3500 kg, blokvogne, påhængskøretøjer med tilladt totalvægt over 750 kg, campingbiler (autocampere) og campingvogne, og herunder campingvogne tilkoblet biler, er forbudt i tiden fra kl. 18.00 til kl. 06.00 på gade, vej eller plads, der ligger inden for afmærkningen af tættere bebygget område. 
 

 

12: Er der planer for renovering af fortove i området, hvor der er udført rørledningsarbejde? Er der nogle planer for fremtiden.?
 

Svar – Der er ikke planer om at renoverer andre fortove end dem, der renoveres i forbindelse med ledningsarbejdet.
 

 

13: Er der noget om, at overfladevand også skal renses efter nye EU-krav.? Er det noget man tager med, når man udføre separat system ?
 

Svar - ja der kan kommer nogle krav i vandrammedirektivet – men man kender ikke kravene endnu.
 

 

14: Generelt er der spørgsmål omkring større fokus på vedligehold af de grønne områder i området, herunder rydning langs stier, opfejning efter græsklipning.
 

Svar - Der er ikke ressourcer til en øget vedligeholdelse i området. Vedligeholdelsen er ikke ændret indenfor de sidste 10 år.
 

 
 

15: Der er spørgsmål omkring det langsommelige anlægsarbejde med fremføring af fjernvarmerør til Planetbyen.
 

Hvornår bliver arbejdet færdiggjort.?
 

Svar - Området hører under Vejle Fjernvarmeselskab, derfor skal der rettes henvendelse dertil.
 

 

      

 

fredag den 16. nov 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
    © Trædballe Grundejerforening